Strona główna
Strona główna
Aktualności
News

Oczyszczacz powietrza

W ramach programu "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja nasze przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza.

Dziękujemy.🤩

News

Optymistyczne przedszkole

Nasze przedszkole w dniu 22 stycznia 2021 roku otrzymało

CERTYFIKAT OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA
który cieszy się szczególnym uznaniem PANI PREZYDENT MIASTA ZABRZE.

Do realizacji ogólnopolskiego programu ,,Optymistyczne przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrotprzystąpiliśmy w styczniu 2017 i realizowaliśmy jego zamierzenia, by rozwijać w dzieciach optymizm, wrażliwość, empatię, poczucie własnej wartości , tolerancji, nauczenie dziecka  jak radzić sobie 
w różnych sytuacjach, jak rozwijać talenty i zainteresowania.

Zrealizowaliśmy wiele działań z tego zakresu, które pozytywnie oceniła Kapituła Nauczycielska i przyznałcertyfikat.

News

Informacje dotyczące publikacji zdjęć

W załączniku drukujemy Państwu informacje zwiazane z publikacją wizerunku dziecka.

Pliki do pobrania:

    Wizerunek dziecka
News

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole nr 38 w Zabrzu przy ul. Zamenhofa 4a, reprezentowana przez Panią Dyrektor Mariolę Gabzdyl, tel. 32 272 25 40, strona internetowa http://www.przedszkole38.zabrze.net.pl/:  e-mail: przedszkole_nr38@wp.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1)      za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl

2)      pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Zamenhofa 4a,  Zabrze 41-813

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1)       Przez okres wynikający z przepisów prawa;

2)       Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

  • Ustawa Prawo oświatowe;
  • Ustawa o systemie informacji oświatowej;
  • Ustawa o samorządzie gminnym;
  • oraz aktów wykonawczych

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 

News

Góra grosza startuje - 21 edycja.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza kolejną edycje zbiórki groszy.

Termin akcji - zbiórka grosików trwa do 31 maja.

zbieramy grosze w grupach. Prosimy, aby dzieci przynosiły grosze w piątki - Panie na szatni będą miały specjalne kosze. Po zakończeniu akcji podliczymy grosze i napiszemy, która grupa zebrała ich najwiecej.

« 1 2
Deklaracja dostępności Sekap BIP
Menu